Adiós a Nihil Obstat | Hola a The Catalán Analyst

Después de 13 años de escribir en este blog prácticamente sin interrupción, hoy lo doy por clausurado. Esto no quiere decir que me haya jubilado de la red, sino que he pasado el relevo a otro blog que sigue la misma línea de Nihil Obstat. Se trata del blog The Catalán Analyst y de la cuenta de Twitter del mismo nombre: @CatalanAnalyst . Os los recomiendo.Muchas gracias a todos por haberme seguido con tanta fidelidad durante todos estos años.


martes, 23 de abril de 2013

Los 10 Mandamientos, según San Oliveres y Santa Forcades

Arcadi Oliveres y Teresa Forcades han hecho público el siguiente manifiesto con el objetivo de abrir un proceso constituyente en Cataluña. Un manifiesto con 10 Mandamientos, 
tan viejos como el Sinaí.

1.- Expropiació de la banca privada, defensa d’una banca pública i ètica, fre a l’especulació financera, fiscalitat justa, auditoria del deute i impagament del deute il.legítim.

2.- Salaris i pensions dignes, no als acomiadaments, reducció de la jornada laboral i repartiment de tots els treballs, inclòs el treball domèstic i de cura no-remunerat.

3.- Democràcia participativa, reforma electoral, control dels càrrecs electes, eliminació dels privilegis dels polítics i lluita decidida contra la corrupció.

4.- Habitatge digne per a tothom, moratòria dels desnonaments i dació en pagament retroactiva.

5.- No a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic sota control social.

6.- Dret al propi cos i no a la violència de gènere.

7.- Reconversió ecològica de l’economia, expropiació i socialització de les empreses energètiques i sobirania alimentaria.

8.- Drets de ciutadania per a tothom, no a la xenofòbia i derogació de la legislació d’estrangeria.

9.- Mitjans de comunicació públics sota control democràtic, programari i xarxa lliure i desmercantilització de la cultura.

10.- Solidaritat internacional, no a la guerra, i per una Catalunya sense exèrcit i fora de l’OTAN.


Amb les adhesions videoestel·lars de:

CafèAmbLlet

Celestino Sánchez

Esther Vivas

Josep Pàmies

Lídia Pujol

Núria Coll

Rafael Poch-de-Feliu

Ruben Sánchez

Santiago Vidal

Vicenç Navarro